Acts.5.3; Acts.4.35; Acts.4.37
Acts.5.3; Acts.4.35; Acts.4.37
Luke.22.3; John.13.2; John.13.27; Acts.5.4; Acts.5.9; Acts.5.2
Luke.22.3; John.13.2; John.13.27; Acts.5.4; Acts.5.9; Acts.5.2
Acts.5.3; Acts.5.9
Acts.5.3; Acts.5.9
Ezek.11.13; Acts.5.11
Ezek.11.13; Acts.5.11
Acts.8.2; Ezek.29.5; John.19.40
Acts.8.2; Ezek.29.5; John.19.40
Acts.15.10; 1Cor.10.9; Acts.5.3-Acts.5.4
Acts.15.10; 1Cor.10.9; Acts.5.3-Acts.5.4
Acts.5.5
Acts.5.5
Acts.2.43; Acts.4.30; Acts.14.3; Acts.19.11; Mark.16.20; Rom.15.19; 2Cor.12.12; Heb.2.4; Acts.1.14; Acts.3.11; John.10.23
Acts.2.43; Acts.4.30; Acts.14.3; Acts.19.11; Mark.16.20; Rom.15.19; 2Cor.12.12; Heb.2.4; Acts.1.14; Acts.3.11; John.10.23
Acts.5.26; Acts.2.47; Acts.4.21
Acts.5.26; Acts.2.47; Acts.4.21
Acts.6.1-Acts.6.2
Acts.6.1-Acts.6.2
Acts.19.12; Mark.6.55-Mark.6.56; 2Kgs.4.29; Matt.14.36
Acts.19.12; Mark.6.55-Mark.6.56; 2Kgs.4.29; Matt.14.36
Mark.16.17-Mark.16.18
Mark.16.17-Mark.16.18
Matt.22.23; Acts.13.45; Jas.3.14; Jas.3.16; Acts.7.9; Acts.17.5
Matt.22.23; Acts.13.45; Jas.3.14; Jas.3.16; Acts.7.9; Acts.17.5
Luke.21.12
Luke.21.12
Acts.8.26; Acts.12.10; Acts.16.26
Acts.8.26; Acts.12.10; Acts.16.26
John.6.63; John.6.68; Phil.2.16; Acts.13.46; Acts.22.4; Acts.28.28; Acts.3.15; Acts.11.18
John.6.63; John.6.68; Phil.2.16; Acts.13.46; Acts.22.4; Acts.28.28; Acts.3.15; Acts.11.18
Acts.5.25; Acts.5.42; John.8.2
Acts.5.25; Acts.5.42; John.8.2
Acts.5.26; Acts.4.1
Acts.5.26; Acts.4.1
Acts.5.21
Acts.5.21
Acts.5.24; Acts.5.13; Acts.4.21
Acts.5.24; Acts.5.13; Acts.4.21
Acts.4.18; Acts.2.23; Acts.2.36; Acts.3.15; Acts.4.10; Acts.7.52; Matt.27.25
Acts.4.18; Acts.2.23; Acts.2.36; Acts.3.15; Acts.4.10; Acts.7.52; Matt.27.25
Acts.4.19-Acts.4.20
Acts.4.19-Acts.4.20
Acts.3.13; Acts.2.24; Acts.10.39; Gal.3.13; Luke.24.20; Acts.13.29; 1Pet.2.24
Acts.3.13; Acts.2.24; Acts.10.39; Gal.3.13; Luke.24.20; Acts.13.29; 1Pet.2.24
Acts.2.33; Acts.3.15; Luke.2.11; Luke.24.47; Luke.5.32; Acts.11.18; 2Tim.2.25; Rom.2.4; Luke.24.47; Luke.5.32
Acts.2.33; Acts.3.15; Luke.2.11; Luke.24.47; Luke.5.32; Acts.11.18; 2Tim.2.25; Rom.2.4; Luke.24.47; Luke.5.32
Luke.24.48; Acts.15.28; John.15.26-John.15.27; Heb.2.4; 1John.5.7; Acts.2.4
Luke.24.48; Acts.15.28; John.15.26-John.15.27; Heb.2.4; 1John.5.7; Acts.2.4
Acts.7.54; Acts.2.37
Acts.7.54; Acts.2.37
Acts.22.3; Luke.5.17
Acts.22.3; Luke.5.17
Acts.21.38; Acts.8.9; Gal.2.6; Gal.6.3
Acts.21.38; Acts.8.9; Gal.2.6; Gal.6.3
Luke.2.2
Luke.2.2
Lam.3.37
Lam.3.37
Prov.21.30; Isa.8.9-Isa.8.10; Nah.1.9; 2Chr.13.12; Acts.11.17
Prov.21.30; Isa.8.9-Isa.8.10; Nah.1.9; 2Chr.13.12; Acts.11.17
Acts.4.18; Acts.22.19; Mark.13.9; Luke.23.16
Acts.4.18; Acts.22.19; Mark.13.9; Luke.23.16
1Pet.4.13-1Pet.4.14; 1Pet.4.16; Matt.5.12; Acts.9.16; Acts.21.13; Rom.1.5; John.15.21; Lev.24.11; Lev.24.16; Phil.2.9; 3John.1.7
1Pet.4.13-1Pet.4.14; 1Pet.4.16; Matt.5.12; Acts.9.16; Acts.21.13; Rom.1.5; John.15.21; Lev.24.11; Lev.24.16; Phil.2.9; 3John.1.7
Acts.2.46; Acts.8.35; Acts.11.20; Acts.17.18; Acts.18.5
Acts.2.46; Acts.8.35; Acts.11.20; Acts.17.18; Acts.18.5
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Сафира деген аялы бар Анания деген киши менчик жерин сатты.
1 Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею Сапфирою, продав имение,
2 Анан ал аялы менен макулдашып, сатылган мүлктүн акчасынан жашырып алып калып, калганын элчилердин колуна тапшырды.
2 утаил из цены, с ведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам Апостолов.
3 Ошондо Петир ага: «Анания! Эмне үчүн шайтанга жүрөгүңдөн орун берип, Ыйык Рухту алдап, саткан мүлкүңдүн акчасынан жашырып алып калдың?
3 Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?
4 Сатканга чейин талаа өзүңдүкү эмес беле? Аны саткандан түшкөн акчага өзүң ээ эмес белең? Эмне үчүн ушундай ишке бардың? Сен адамдарды эмес, Кудайды алдадың», – деди.
4 Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу.
5 Анания бул сөздөрдү угары менен, жерге жыгылып жан берди. Ошондо бул окуяны уккандардын бардыгын коркунуч басты.
5 Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и великий страх объял всех, слышавших это.
6 Жаш жигиттер орундарынан туруп, аны көргө коюуга даярдашты да, алып чыгып, көргө коюшту.
6 И встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили.
7 Болжол менен үч саат өткөндөн кийин, болуп өткөн окуя жөнүндө эч нерсе билбестен, анын аялы да келди.
7 Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся.
8 Петир андан: «Жериңерди ушунчага саттыңар беле?» – деп сурады. Ал: «Ооба, ушунчага сатканбыз», – деп жооп берди.
8 Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: да, за столько.
9 Ошондо Петир ага мындай деди: «Теңирдин Рухун сыноого кантип батындыңар? Күйөөңдү көргө койгондор эшиктен кирип келе жатышат, азыр сени да алып кетишет».
9 Но Петр сказал ей: что это согласились вы искусить Духа Господня? вот, входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут.
10 Ошол замат аял анын бут алдына жыгылып жан берди. Жигиттер ичкери киргенде, анын өлүп калганын көрүштү. Алар анын сөөгүн алып чыгып, күйөөсүнүн жанына коюшту.
10 Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою и, вынеся, похоронили подле мужа ее.
11 Ошондо бүт Жыйынды жана бул окуяны уккандардын бардыгын коркунуч басты.
11 И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это.
12
Элчилер аркылуу эл арасында көптөгөн кереметтер жана жышаандар көрсөтүлүп жатты. Ишенгендердин бардыгы бир ой-тилек менен «Сулайман үйүнө» чогулуп жүрүштү.
12 Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса; и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом.
13 Бирок чоочун адамдардын бирөө да аларга кошулууга дааган жок, эл болсо аларды даңктап жатты.
13 Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их.
14 Эркектер да, аялдар да Теңирге ишенип, ишенгендердин саны уламдан-улам көбөйүп жатты.
14 Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин,
15 Петир өтүп бара жатканда, жок дегенде, көлөкөсү түшсүн дешип, оорулууларды төшөнчү-орундары менен көтөрүп чыгып, көчөлөргө жаткырып коюп жатышты.
15 так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них.
16 Иерусалимдин тегерегиндеги шаарлардан да көптөгөн адамдар оорулууларды жана жин оорулууларды алып келип жатышты; алардын бардыгы айыгып жатты.
16 Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все.
17
Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу жана садукейлер тобундагылар көрө албастык кылып,
17 Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти,
18 элчилерди кармап, мамлекеттик түрмөгө камап салышты.
18 и наложили руки свои на Апостолов, и заключили их в народную темницу.
19 Бирок Теңирдин периштеси түн ичинде түрмөнүн эшиктерин ачып, аларды сыртка алып чыкты да:
19 Но Ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал:
20 «Баргыла, ийбадатканага кирип, элге өмүр жөнүндөгү ушул сөздөрдүн баарын айткыла», – деди.
20 идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни.
21 Алар бул сөздөрдү уккандан кийин, эртең менен эрте ийбадатканага кирип, элди окута башташты. Ошол учурда башкы ыйык кызмат кылуучу жана анын жанында жүргөндөр келип, синедрионду жана Ысрайыл аксакалдарын чакырышты да, элчилерди алып келиш үчүн, түрмөгө кызматчыларды жиберишти.
21 Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник и которые с ним, придя, созвали синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привести Апостолов.
22 Бирок кызматчылар барып, аларды түрмөдөн таппай кайтып келишти да:
22 Но служители, придя, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли,
23 «Биз түрмөнүн эшиктери абдан бекем бекитилгенин жана эшиктердин алдында сакчылар турганын көрдүк, бирок ачып киргенибизде, ичинен эч кимди таппадык», – деп билдиришти.
23 говоря: темницу мы нашли запертою со всею предосторожностью и стражей стоящими перед дверями; но, отворив, не нашли в ней никого.
24 Ийбадаткананын күзөт башчысы жана башкы ыйык кызмат кылуучулар бул сөздөрдү угушканда: «Бул эмне деген шумдук?!» – деп, айран-таң калышты.
24 Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники, недоумевали, что бы это значило.
25
Ошол учурда кимдир бирөө келип, аларга: «Силер түрмөгө камап койгон кишилер ийбадатканада элди окутуп жатышат», – деп билдирди.
25 Пришел же некто и донес им, говоря: вот, мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ.
26 Ошондо күзөт башчысы кызматчылары менен барып, аларды күч колдонбой ээрчитип келди, анткени таш бараңга алып коюшабы деп, элден коркту.
26 Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями.
27 Аларды синедриондун алдына алып келди. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу аларга мындай деди:
27 Приведя же их, поставили в синедрионе; и спросил их первосвященник, говоря:
28 «Биз силерге бул ысым жөнүндө окутпагыла деп, катуу тыюу салбадык беле? Силер болсо өзүңөрдүн окутууңарды бүт Иерусалимге жайылтып жибердиңер. Ал Адамдын канын биздин мойнубузга коюуга ниеттенип жатасыңарбы?»
28 не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? и вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь Того Человека.
29 Ошондо Петир менен элчилер мындай деп жооп беришти: «Биринчи иретте адамдарга эмес, Кудайга баш ийүү керек.
29 Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человекам.
30 Ата-бабаларыбыздын Кудайы силер жыгачка асып өлтүргөн Ыйсаны тирилтти.
30 Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы умертвили, повесив на древе.
31 Ысрайыл элин тобо кылдырып, күнөөлөрүн кечирүү үчүн, Кудай Ал Башчыны жана Куткаруучуну жогору көтөрүп, Өзүнүн оң жагына отургузуп койду.
31 Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов.
32 Ал жөнүндө айтылгандын бардыгына биз да, Кудай Өзүнө баш ийгендерге берген Ыйык Рух да күбө».
32 Свидетели Ему в сем мы и Дух Святый, Которого Бог дал повинующимся Ему.
33 Алар муну укканда, аябай ачууланышып, элчилерди өлтүрүүнү ойлошту.
33 Слышав это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их.
34
Ошондо бүт эл урматтаган мыйзам окутуучу, Гамалиел деген бир фарисей синедриондо ордунан туруп, элчилерди бир аз убакытка сыртка чыгарууну буйруду.
34 Встав же в синедрионе, некто фарисей, именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести Апостолов на короткое время,
35 Анан аларга мындай деп кайрылды: «Ысрайыл эркектери! Бул адамдарга кандайдыр бир чара көрөрдөн мурун жакшылап ойлонгула.
35 а им сказал: мужи Израильские! подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать.
36 Анткени мындан бир аз мурун өзүн бир улуу адам катары көрсөтүп, Теда деген неме чыкты. Аны төрт жүзгө жакын адам ээрчиди. Бирок ал өлтүрүлдү, аны ээрчигендер да чачырап жок болушту.
36 Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около четырехсот человек; но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли.
37 Андан кийин эл каттоонун убагында Галилеядан Жүйүт деген неме чыгып, көп элди ээрчитти. Бирок ал да өлдү, аны ээрчигендер да чачырап кетишти.
37 После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа; но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались.
38 Ошондуктан азыр силерге айтарым: бул адамдарга тийбегиле, буларды өз жайына койгула. Эгерде бул адамдык иш-аракет болсо, анда ал бузулат.
38 И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их; ибо если это предприятие и это дело - от человеков, то оно разрушится,
39 Эгерде Кудайдан болсо, анда силер аны токтото албайсыңар. Кудайга каршы чыгуучулардан болуп калуудан сак болгула». Алар анын айтканына көнүштү.
39 а если от Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками.
40
Элчилерди чакыртып сабатышты да, Ыйсанын ысымы жөнүндө жарыялоого тыюу салышты. Анан аларды бошотуп жиберишти.
40 Они послушались его; и, призвав Апостолов, били их и, запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их.
41 Алар болсо Теңир Ыйса үчүн кордук көрүүгө татыктуу болушканына кубана синедриондон чыгып кетишти.
41 Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие.
42 Ошондон кийин алар күн сайын ийбадатканада жана үйлөрдө адамдарды окутуп, Ыйса Машайак жөнүндөгү Жакшы Кабарды таратууну токтотушкан жок.
42 И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе.