Acts.5.24; Acts.5.26; Luke.22.4; Luke.22.52; 1Chr.9.11; Neh.11.11; Matt.22.23
Acts.5.24; Acts.5.26; Luke.22.4; Luke.22.52; 1Chr.9.11; Neh.11.11; Matt.22.23
Acts.17.18; Acts.3.15
Acts.17.18; Acts.3.15
Luke.21.12
Luke.21.12
Acts.2.41
Acts.2.41
Luke.3.2; John.18.13; John.18.24; Matt.26.3
Luke.3.2; John.18.13; John.18.24; Matt.26.3
Matt.21.23; Acts.4.10
Matt.21.23; Acts.4.10
Matt.10.20
Matt.10.20
Acts.3.7-Acts.3.8
Acts.3.7-Acts.3.8
Acts.3.6; Acts.2.24
Acts.3.6; Acts.2.24
Ps.117.22; Mark.9.12; Luke.23.11
Ps.117.22; Mark.9.12; Luke.23.11
Acts.13.26; Acts.28.28; John.4.22; Heb.2.3; Jude.1.3; 1Tim.2.5; Gal.1.7; Acts.10.43; Luke.24.47; John.20.31
Acts.13.26; Acts.28.28; John.4.22; Heb.2.3; Jude.1.3; 1Tim.2.5; Gal.1.7; Acts.10.43; Luke.24.47; John.20.31
John.7.15
John.7.15
Acts.3.11; Luke.21.15
Acts.3.11; Luke.21.15
John.11.47; John.12.19; Acts.4.21; Acts.3.9-Acts.3.10
John.11.47; John.12.19; Acts.4.21; Acts.3.9-Acts.3.10
Acts.5.28; Acts.5.40
Acts.5.28; Acts.5.40
Acts.5.29
Acts.5.29
Amos.3.8; John.15.27; 1Cor.9.16; Acts.22.15; 1John.1.1; 1John.1.3
Amos.3.8; John.15.27; 1Cor.9.16; Acts.22.15; 1John.1.1; 1John.1.3
Acts.5.13; Acts.5.26; Matt.21.26; Matt.21.46; Mark.11.32; Luke.20.6; Luke.20.19; Luke.22.2; Acts.3.7-Acts.3.8
Acts.5.13; Acts.5.26; Matt.21.26; Matt.21.46; Mark.11.32; Luke.20.6; Luke.20.19; Luke.22.2; Acts.3.7-Acts.3.8
Acts.2.1-Acts.2.4
Acts.1.14; Exod.20.11; 2Chr.2.12; Neh.9.6; Ps.101.26; Ps.123.8; Ps.133.3; Ps.145.6
Acts.1.14; Exod.20.11; 2Chr.2.12; Neh.9.6; Ps.101.26; Ps.123.8; Ps.133.3; Ps.145.6
Ps.2.1-Ps.2.2
Ps.2.1-Ps.2.2
Acts.4.5; Acts.10.38; Luke.4.18; Heb.1.9; Dan.9.24; Rev.11.15
Acts.4.5; Acts.10.38; Luke.4.18; Heb.1.9; Dan.9.24; Rev.11.15
Acts.4.30; Acts.4.26; Luke.23.7-Luke.23.11; Matt.27.2; Matt.20.19; Matt.26.3
Acts.4.30; Acts.4.26; Luke.23.7-Luke.23.11; Matt.27.2; Matt.20.19; Matt.26.3
Isa.46.10; Acts.2.23
Isa.46.10; Acts.2.23
2Kgs.19.16; Acts.4.13; Acts.4.31; Acts.9.27; Acts.9.29; Acts.13.46; Acts.14.3; Acts.18.26; Acts.19.8; Acts.28.31; Eph.6.19
2Kgs.19.16; Acts.4.13; Acts.4.31; Acts.9.27; Acts.9.29; Acts.13.46; Acts.14.3; Acts.18.26; Acts.19.8; Acts.28.31; Eph.6.19
Ps.137.7; Prov.31.20; Isa.1.25; Zeph.1.4; Acts.3.6; Matt.7.22; Mark.9.39; Mark.16.17; Acts.4.27
Ps.137.7; Prov.31.20; Isa.1.25; Zeph.1.4; Acts.3.6; Matt.7.22; Mark.9.39; Mark.16.17; Acts.4.27
Acts.2.2; Acts.16.26; Ps.76.19; Acts.2.4; Phil.1.14
Acts.2.2; Acts.16.26; Ps.76.19; Acts.2.4; Phil.1.14
Acts.2.42-Acts.2.47
2Chr.30.12; Ezek.11.19; Phil.1.27; Acts.2.44
2Chr.30.12; Ezek.11.19; Phil.1.27; Acts.2.44
Acts.1.8; Acts.1.22; Acts.11.23
Acts.1.8; Acts.1.22; Acts.11.23
2Cor.8.14-2Cor.8.15; Acts.2.45
2Cor.8.14-2Cor.8.15; Acts.2.45
Acts.4.37; Acts.5.2; Acts.6.1
Acts.4.37; Acts.5.2; Acts.6.1
Mark.3.17
Mark.3.17
Acts.4.35
Acts.4.35
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Петир менен Жакан элге сүйлөп жатышканда, ыйык кызмат кылуучулар, ийбадатканадагы күзөт башчылар жана садукейлер алардын жанына келишти.
1 Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи,
2 Алар бул экөөнүн элди окутуп, өлгөндөрдүн Ыйса аркылуу тирилерин жарыялап жатышканына ачууланышты.
2 досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых;
3 Аларды кармап, эртең мененкиге чейин камап коюшту, анткени кеч кирип калган эле.
3 и наложили на них руки и отдали их под стражу до утра; ибо уже был вечер.
4 Бирок сөздү уккандардын көпчүлүгү Ыйсага ишенип калышты. Алардын саны беш миңге жакын эле.
4 Многие же из слушавших слово уверовали; и было число таковых людей около пяти тысяч.
5 Эртеси күнү жүйүттөрдүн башчылары, аксакалдары, мыйзам окутуучулары,
5 На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины, и книжники,
6 башкы ыйык кызмат кылуучу Анас, Кайапа, Жакан жана Искендер, башкы ыйык кызмат кылуучулар уруусундагылардын бардыгы Иерусалимге чогулушту.
6 и Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического;
7 Алар Петир менен Жаканды ортого чыгарып: «Силер муну кайсы күч менен же кимдин атынан кылдыңар?» – деп сурашты.
7 и, поставив их посреди, спрашивали: какою силою или каким именем вы сделали это?
8 Ошондо Петир Ыйык Рухка толуп, аларга мындай деди: «Эл башчылары жана Ысрайыл аксакалдары!
8 Тогда Петр, исполнившись Духа Святаго, сказал им: начальники народа и старейшины Израильские!
9 Эгерде силер бүгүн бизди оорулуу адамга жакшылык кылганыбыз үчүн суракка алып, анын кантип айыкканы жөнүндө сурап жатсаңар,
9 Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен,
10 анда бардыгыңар, бүт Ысрайыл эли, билип алгыла: бул адам силер айкаш жыгачка кадаган, бирок Кудай кайра тирилткен назареттик Ыйса Машайактын атынан айыгып, силердин алдыңарда турат.
10 то да будет известно всем вам и всему народу Израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мертвых, Им поставлен он перед вами здрав.
11 Ыйса – силер, куруучулар, жаратпай койгон, бирок бурчтун негизи болуп коюлган таш.
11 Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения,
12 Адамдарды Ыйсадан башка эч ким куткара албайт. Анткени асман астында бизди – адамдарды куткара ала турган башка ысым жок».
12 ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись.
13 Алар Петир менен Жакандын тайманбастыгын көрүп, алардын окубаган, жөнөкөй адамдар экендигин билип таң калышты. Алардын Ыйса менен бирге жүргөндүгүн билишти.
13 Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди некнижные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом;
14 Бирок айыккан адамдын алардын жанында турганын көрүшүп, каршы сүйлөй алышкан жок.
14 видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки.
15 Анан аларга синедриондон чыгып турууну буйрушту да:
15 И, приказав им выйти вон из синедриона, рассуждали между собою,
16 «Бул адамдарды эмне кылалы? Анткени алар аркылуу улуу керемет көрсөтүлгөндүгү Иерусалимде жашагандардын баарына маалым болду, биз да муну тана албайбыз.
16 говоря: что нам делать с этими людьми? Ибо всем, живущим в Иерусалиме, известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего;
17 Бирок бул мындан ары эл арасында жайылбашы үчүн, аларды коркутуп, бул ысым жөнүндө жарыялоого тыюу салалы», – деп, өз ара кеңешишти.
17 но, чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы не говорили об имени сем никому из людей.
18 Анан аларды чакырып: «Ыйсанын ысымы жөнүндө таптакыр сүйлөбөгүлө да, окутпагыла», – деп буйрук беришти.
18 И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса.
19 Бирок Петир менен Жакан аларга: «Өзүңөр ойлоп көргүлөчү, Кудайды укпай, силерди угуу Кудай алдында туурабы?
19 Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?
20 Биз көргөнүбүз менен укканыбызды айтпай коё албайбыз», – деп жооп беришти.
20 Мы не можем не говорить того, что видели и слышали.
21 Алар болсо эл тургандыктан, ал экөөнү жазалоонун ыңгайын таба алышпай, аларды дагы бир жолу коркутуп, бошотуп жиберишти. Анткени элдин бардыгы болуп өткөн окуя үчүн Кудайды даңктап жаткан эле.
21 Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их, по причине народа; потому что все прославляли Бога за происшедшее.
22 Оорусунан керемет менен айыккан бул адамдын жашы кырктан ашып калган болчу.
22 Ибо лет более сорока было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления.
23
Бошотулгандан кийин, алар башка шакирттерге келип, башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдардын айткандарын айтып беришти.
23 Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины.
24 Алар болсо муну угушкандан кийин, катуу үн менен: «Асманды, жерди, деңизди жана алардын ичинде эмне болсо, ошонун баарын жараткан Эгедер Кудай!
24 Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыко Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них!
25 Сен Ыйык Рух аркылуу атабыз Дөөттүн – Өзүңдүн кулуңдун оозу аркылуу: “Бутпарастар эмне үчүн каарданып жатышат? Элдер эмне үчүн ишке ашпай турган нерсени ойлоп жатышат?
25 Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым: что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное?
26 Дүйнөнүн падышалары каршы көтөрүлүштү, төрөлөр Теңирге жана Анын Машайагына каршы чогулушту”, – деп айткансың.
26 Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его.
27 Чын эле, бул шаарда Ирод менен Понтий Пилат бутпарастар менен, Ысрайыл эли менен бирге Өзүң майлаган ыйык Уулуң Ыйсага каршы чогулушту.
27 Ибо поистине собрались в городе сем на Святаго Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом Израильским,
28 Алар Сенин күчүң жана чечимиң менен алдын ала белгиленген нерсени орундатыш үчүн чогулушту.
28 чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой.
29 Азыр болсо, Теңир, алардын коркутуп жатканын көрүп турасың, Өзүңдүн сөзүңдү тайманбастык менен айтышыбыз үчүн, кулдарыңа кайраттуулук бере көр.
29 И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое,
30 Сенин ыйык Уулуң Ыйсанын атынан оорулууларды айыктыруу үчүн, кереметтерди жана жышаандарды көрсөтүү үчүн, Өзүңдүн колуңду суна көр», – деп, Кудайга чогуу сыйынышты.
30 тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления и на соделание знамений и чудес именем Святаго Сына Твоего Иисуса.
31 Ушинтип сыйынып бүтүшкөндө, алар чогулган жер солкулдап кетти. Баары Ыйык Рухка толуп, Кудайдын сөзүн тайманбастык менен айта башташты.
31 И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святаго, и говорили слово Божие с дерзновением.
32
Ыйсага ишенгендердин көпчүлүгүнүн ой-тилектери бир эле. Эч ким өзүнүн мүлкүн «меники» дечү эмес, алардын бардык нерсеси ортодо болчу.
32 У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее.
33 Элчилер болсо Теңир Ыйса Машайактын өлүп, кайра тирилгендигин зор кайраттуулук менен күбөлөндүрүп жатышты. Бардыгынын үстүндө Кудайдын зор ырайымы бар эле.
33 Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их.
34 Алардын эч кимиси эч нерсеге муктаж болчу эмес, анткени менчик жерлери же үйлөрү барлардын баары аларды сатып, сатылган нерсенин акчасын алып келип,
34 Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного
35 элчилердин колуна тапшырышчу. Андан ар бир адамга муктаждыгына жараша берилчү.
35 и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду.
36 Кипрлик леби Жусуптун менчик жери бар эле. Элчилер аны Барнаба деп коюшчу. Бул ысым «Сооротуучу» деп которулат.
36 Так Иосия, прозванный от Апостолов Варнавою, что значит - сын утешения, левит, родом Кипрянин,
37 Ал өз жерин сатып, акчасын алып келип, элчилердин колуна тапшырды.
37 у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам Апостолов.