John.1.29; John.1.35; John.1.43; John.4.46; John.21.2
John.1.40-John.1.49
John.19.26; 2Sam.16.10; John.7.30; John.8.20; John.13.1
John.3.25; Mark.7.3-Mark.7.4; 2Chr.4.5
John.4.46
John.1.14; John.2.2
Matt.12.46
Matt.21.12-Matt.21.13; Mark.11.15-Mark.11.17; Luke.19.45-Luke.19.46; John.6.4-John.6.46; John.11.55
John.11.55; John.6.4; John.2.23; Deut.16.1-Deut.16.6; Luke.2.41
John.2.14-John.2.17; Matt.21.12-Matt.21.13; Mark.11.15-Mark.11.17; Luke.19.45-Luke.19.46; Mal.3.1-Mal.3.3
John.14.2; Luke.2.49
Ps.68.10
John.4.48; John.6.30; Exod.4.1; Exod.4.8; Exod.7.9; Matt.12.38
Matt.26.61; Matt.27.40; Mark.14.58; Mark.15.29; John.10.18
John.1.14; 1Cor.6.19; Col.2.9
John.12.16; Luke.24.8; John.20.9; Ps.15.10
John.11.45
John.6.14-John.6.15; John.1.48; John.5.42; John.16.30; John.6.61; John.6.64; Matt.9.4
John.2.24
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE GOSPEL ACCORDING TO ST. JOHNKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
Эки күндөн кийин Галилеядагы Каана шаарында үйлөнүү тою болду. Ыйсанын энеси ошол жерде болчу.
And the third day there was a marriage in Cana of Galilee; and the mother of Jesus was there:
Ыйса да шакирттери менен бирге тойго чакырылды.
And both Jesus was called, and his disciples, to the marriage.
Шарап жетпей калганда, энеси Ыйсага: «Шараптары түгөнүп калыптыр», – деди.
And when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto him, They have no wine.
Ыйса ага: «Сен экөөбүздүн ишибиз эмне, аял! Менин убагым али келе элек», – деди.
Jesus saith unto her, Woman, what have I to do with thee? mine hour is not yet come.
Энеси кулдарга: «Ал силерге эмнени айтса, ошону кылгыла», – деди.
His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it.
Ошол жерде жүйүттөрдүн тазалануу расмисин аткарууга арналган, эки-үч ченем суу баткан алты таш идиш турган эле.
And there were set there six waterpots of stone, after the manner of the purifying of the Jews, containing two or three firkins apiece.
Ыйса кулдарга: «Идиштерге суу толтургула», – деди. Кулдар идиштерге мелт-калт кылып суу толтурушту.
Jesus saith unto them, Fill the waterpots with water. And they filled them up to the brim.
Андан кийин аларга: «Эми сузуп алгыла да, той башкаруучуга алып баргыла», – деди. Алар алып барышты.
And he saith unto them, Draw out now, and bear unto the governor of the feast. And they bare it.
Той башкаруучу шарапка айланган суудан татып көргөндөн кийин, (ал шараптын кайдан экенин билген жок, аны суу сузуп алган кулдар гана билишчү), күйөөнү чакырып:
When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, and knew not whence it was: (but the servants which drew the water knew;) the governor of the feast called the bridegroom,
«Элдин баары адегенде шараптын жакшысын беришет, коноктор кызып калгандан кийин, начарын беришет. Сен болсо шараптын жакшысын ушул убакка чейин сактап коюптурсуң», – деди.
And saith unto him, Every man at the beginning doth set forth good wine; and when men have well drunk, then that which is worse: but thou hast kept the good wine until now.
Ошентип, Ыйса Галилеядагы Каанада Өзүнүн эң алгачкы кереметин жасап, Өзүнүн даңкын көрсөттү. Ошондо шакирттери Ага ишенип калышты.
This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee, and manifested forth his glory; and his disciples believed on him.
Ошондон кийин Ыйса энеси, инилери жана шакирттери менен Капернаумга барып, ал жерде бир нече күн болду.
After this he went down to Capernaum, he, and his mother, and his brethren, and his disciples: and they continued there not many days.
Жүйүттөрдүн Пасах майрамы жакындаганда, Ыйса Иерусалимге келип,
And the Jews' passover was at hand, and Jesus went up to Jerusalem,
ийбадаткананын короосунда өгүз, кой, көгүчкөн саткандарды жана акча алмаштырып отургандарды көрдү.
And found in the temple those that sold oxen and sheep and doves, and the changers of money sitting:
Аркандан камчы жасап алып, алардын баарын кой, өгүздөрү менен кошо ийбадаткананын короосунан кууп чыкты. Акча алмаштыруучулардын акчасын чачып, үстөлдөрүн көңтөрүп салды.
And when he had made a scourge of small cords, he drove them all out of the temple, and the sheep, and the oxen; and poured out the changers' money, and overthrew the tables;
Анан көгүчкөн саткандарга: «Буларыңарды бул жерден алып кеткиле! Атамдын үйүн базарга айландырбагыла!» – деди.
And said unto them that sold doves, Take these things hence; make not my Father's house an house of merchandise.
Ошондо шакирттер Ыйык Жазуудагы «Сенин үйүңө болгон кызганыч Мени жеп жатат» деген сөздөрдү эстешти.
And his disciples remembered that it was written, The zeal of thine house hath eaten me up.
Жүйүттөр Ыйсадан: «Ушундай кылууга укугуң бар экенин кандай жышаан менен көрсөтө аласың?» – деп сурашты.
Then answered the Jews and said unto him, What sign shewest thou unto us, seeing that thou doest these things?
Ыйса аларга: «Бул ийбадаткананы бузгула, Мен аны үч күндүн ичинде кайра тургузам», – деп жооп берди.
Jesus answered and said unto them, Destroy this temple, and in three days I will raise it up.
Жүйүттөр буга: «Бул ийбадаткана кырк алты жылда курулуп бүткөн. Сен аны үч күндүн ичинде тургузуп коёсуңбу?» – дешти.
Then said the Jews, Forty and six years was this temple in building, and wilt thou rear it up in three days?
Ыйса болсо «ийбадаткана» деп, Өзүнүн денеси жөнүндө айткан эле.
But he spake of the temple of his body.
Ыйса өлүп, кайра тирилгенден кийин, шакирттери Анын ушул жөнүндө айтканын эстешип, Ыйык Жазууда жазылгандарга жана Анын сөзүнө ишеништи.
When therefore he was risen from the dead, his disciples remembered that he had said this unto them; and they believed the scripture, and the word which Jesus had said.
Көп адамдар Ыйсанын Иерусалимде, Пасах майрамында кылган кереметтерин көрүп, Ага ишенип калышты.
Now when he was in Jerusalem at the passover, in the feast day, many believed in his name, when they saw the miracles which he did.
Алардын баарынын кандай экендигин билгендиктен, Ыйса Өзүн аларга ишенип тапшырган жок.
But Jesus did not commit himself unto them, because he knew all men,
Адамдын жүрөгүндө эмне бар экендигин билгендиктен, Ал кимдир бирөөнүн адам жөнүндө күбөлөндүрүүсүнө муктаж эмес эле.
And needed not that any should testify of man: for he knew what was in man.